Voorwaarden
Het consult kan alleen doorgaan als ik uiterlijk(!) op de avond
voorafgaande aan de afgesproken datum de intake van je terug
heb ontvangen, samen met het toestemmingsformulier. Indien ik
deze bescheiden niet op tijd heb, gaat je consult niet door. Deze
kan dan verplaatst worden, echter wordt wel een toeslag
berekend in verband met de verloren tijd. Door het consult aan te
vragen ga je ook akkoord met het verwerken van de gegevens,
zoals genoemd in de Privacy- verklaring.
Ik kan je als deskundige helpen maar ben dus geen therapeut,
arts, orthopedagoog of kinderpsycholoog. Ik verhelp geen ziektes
of afwijkingen van welke aard dan ook. Raadpleeg dus altijd een
arts als er iets is dat medisch opgelost mag worden. Spoed hoort
hier ook thuis.
Er is geen garantie op succes, daarvoor spelen er te veel
variabelen. Je betaalt voor het consult, wat daar uitkomt en wat je
daarmee wilt doen is aan jou. Uiteraard krijg je een prachtig
slaapplan en is de methode goed en bewezen.
Ik ben te aller tijden in de mogelijkheid een consult te weigeren,
zonder opgave van reden en ook als er een datum is besproken
en al is betaald. Uiteraard ontvang je in dat geval het volledige
bedrag gewoon terug.
Ik probeer altijd de afgesproken datum te respecteren. Maar heel
soms lukt dat niet. Uiteraard bied ik je dan een alternatief of de
mogelijkheid tot annuleren.
Een eenmaal gereserveerd slaapconsult en/ of boek heeft een
betaalverplichting. Als binnen twee werkdagen geen betaling is
ontvangen, vervalt de reservering. Een eenmaal betaald
slaapconsult kan worden geannuleerd binnen 48 uur na de
betaling. Na die periode is er geen restitutie meer mogelijk. Het
verplaatsen van een slaapconsult is mogelijk tot een week voor de
datum. Boeken kunnen niet geretourneerd worden,